KANCELARIA ADWOKACKA

ALDONA ZBARASZEWSKA

PRAWO CYWILNE, PRAWO SPADKOWE, PRAWO RODZINNE, PRAWO KARNE, PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

SPRAWDŹ ZAKRES USŁUG

O KANCELARII

Adwokat Aldona Zbaraszewska jest absolwentką kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyła trzyletnią aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i zagranicznych kancelariach prawniczych. W dotychczasowej karierze zajmowała się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych, prowadząc sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

Adwokat Aldona Zbaraszewska jest wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim.

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE

Sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zasiedzenie nieruchomości, ruchomości i służebności przesyłu, zniesienie współwłasności, eksmisję, bezumowne korzystanie z nieruchomości

PRAWO SPADKOWE

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zachowek, zapis i zapis windykacyjny, dział spadku i podział majątku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu

PRAWO RODZINNE

(sprawy o rozwód, separację, ustalenie rozdzielności majątkowej, podział majątku, władze rodzicielską, alimenty, kontakty z dzieckiem, przysposobienie (adopcję), ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, ubezwłasnowolnienie),

PRAWO KARNE

(obrona podejrzanych/oskarżonych i reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego – również w sprawach karnoskarbowych i wykroczeniowych, obrona w postępowaniu wykonawczym – odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie grzywny na raty),

PRAWO GOSPODARCZE

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym: sporządzanie i opiniowanie projektów umów, dochodzenie należności od kontrahentów, postępowania rejestrowe, sprawy o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwał, wyłączenie wspólnika

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, wypadku przy pracy, mobbingu, dyskryminacji, reprezentowanie ubezpieczonych w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych)

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem, po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz koniecznego nakładu pracy. Możliwa jest płatność ratalna.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Aldona Zbaraszewska

Celem umówienia spotkania prosimy o kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Siedziba Kancelarii mieści się przy ul. Naramowickiej w Poznaniu, jednakże możliwe jest również spotkanie w centrum Poznania bądź w siedzibach klientów gospodarczych.

Działalność Kancelarii nie ogranicza się jedynie do obszaru miasta Poznania.

Adwokat Aldona Zbaraszewska działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

ul. Naramowicka 217A/34
61-611 Poznań

tel. 606 241 624

e-mail: kancelaria@az-adwokat.pl

NIP: 9730891565

nr rachunku bankowego: 11 1140 2004 0000 3202 7692 6725

FORMULARZ KONTAKTOWY